Film

Ljuset har flera dimensioner. Genom att använda projektorer med filmat material istället för strålkastare, får man fram ett raster i den belysta miljön.

Materialet samlas upp genom att filma olika slags ljus. Sedan klipps filmen ihop till lämpligt material till den aktuella händelse eller föreställning till något som jag benämner som ljusfilm.

Här kan du se exempel på dessa ljusfilmer.

Filmerna är i formatet Quicktime. Använd gärna gratisprogrammet VLC för att se filmerna.

och solen har sin gång

Sus

2006 var jag inbjuden att göra en installation under Malmö Gallerinatt. Det blev ljus- och ljudinstallationen ”Sus”. En miljö mitt på Södergatan som kontrast till det vanliga jäktet.

Fotografiska skisser

Av en kollega och vän blev jag övertalad att visa ett urval av mitt stora arkiv av fotoskisser på Galleri Rostrums Art after work 2006.

Dygnet

Ljusverket ”Dygnet” på galleri Skånes konst är en utveckling av ”Artficiell solnedgång” till Ann Sidéns ”Mamma Knota” 2003, Örebro. Här upplever man ljusets växlingar under ett dygn på 13 min.

Signal

”Signal” är filmat ljus ifrån Kullens fyr och är ett arbete i mitt egna projekt ”Att kommunicera med ljus”. Genom att samla fyrljus från utvalda svenska fyrar som jag sedan klipper ihop till en så kallad ljusfilm.

Ljusfilmen ”Signal” gjordes till utställningen ”Fotografi i focus”, Malmö 2007. Den bildade ett ljusrum genom att fyra projektorer placerade så att ett ljusrum bildades i mitten utav uterummet på Hedmanska gården vid invigningen av utställningen. Här ett utsnitt ur filmen.

Ett universum

”Ett universum” är den första ljusfilmen. Den visades på GalleriG i Lund 2005. Genom två projektorer fylldes det lilla utställningsrummet med ljusfilm.

Filmen har ljud för att få total koncentration i rummet. Här ett utsnitt ur filmen.

Mamma knota återvinner tid – Dygnet

Ann Sidéns Mamma Knota bjöd in mig att göra ett ljusverk i hennes utställning på Galleri ID:I i Stockholm. Jag gjorde ”Dygnet” i ”Mamma Knota återvinner tid”. Där upplevde man solens gång på ca 10 minuter. Här ett exempel på de olika ljustemperaturerna på vernissagen en dag i januari 2004. Foto: Ann Rosén.

Tomelillasjälar – 3 x ljus

Tillsammans med två andra konstnärer, Carin Person Åström och Fredrik Weerasinghe, blev jag inbjuden till Tomelilla för att göra ljuskonstverk i det offentliga rummet i Tomelilla. Det blev sex verk två verk per konstnär.

Dessa visades under november månad 2007. Mitt ena bidrag var ett verk som heter Tomelillasjälar. Här är hela filmen som projicerades på en trädbevuxen ö i en fågeldamm i Välaområdets park. Det är samlade Tomelillabors ögon som klipptes ihop till denna film. Se också bilddokumentation från platsen.

Intern

Vi, danskompaniet Sardine Sauvage och speciellt dansaren och koreografen Melanie Koller och jag har ett samarbete som vi söker att utveckla, mitt ljus och då främst mina ljusfilmer i deras dans. I det årliga återkommande dansprojektet Chicken soup på Inkonst i Malmö Visades verket Intern. Här visas den ljusfilm som projicerades på delar av dansföreställningen Intern.